Fakta om Klorin

8 spørsmål og svar

1. Hvorfor trenger vi Klorin Toalettserie?

Svar: Klorin Toalettserie er en serie på tre bakteriedrepende produkter utviklet for badet og spesielt toalettet. Her er folk opptatt av å ha det hygienisk rent, noe som også er viktig akkurat her, og de ønsker å oppnå dette på en rask og effektiv måte. Det er ikke nødvendig med antibakterielle rengjøringsmidler til generell rengjøring hjemme.

 

2. Jeg har hørt at man ikke skal bruke antibakterielle produkter, fordi det kan føre til antibiotikaresistente bakterier. Stemmer dette?

Svar: Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler/antibakterielle produkter er i mange tilfeller nødvendig for å opprettholde god hygiene og for å unngå smittespredning. Feil bruk av desinfeksjonsmilder/antibakterielle produkter kan imidlertid i verste fall føre til antibiotikaresistente bakterier. Derfor bør man være påpasselig med å følge bruksanvisningen på produktene, og man bør avgrense bruken til områder og situasjoner der det er ønskelig med desinfeksjon.

 

3. Hvordan vet vi at Klorin Toalettserie virker?

Svar: Klorin Toalettserie er testet i henhold til standardiserte tester, og har bestått disse. Den aktive komponenten i Klorin er natriumhypokloritt. Hypokloritt er kjent for å drepe alle typer bakterier, sopp, virus, bakterie- og soppsporer.

 

4. Hva er forskjellen på Klorin Rengjøringsspray med klor og vanlig Klorin/Klorin WC-gel? Er det samme produkt, bare i spray-form?

Svar: Dette er en “klar til bruk”-variant av Klorin, som er utviklet spesielt til toalettet og andre bakterieutsatte steder i hjemmet. Det innebærer at nivået av aktiv ingrediens (natriumhypokloritt) er lavere enn i vanlig Klorin og Klorin WC-gel.

 

5. Kan jeg blande Klorin med andre vaskemidler?

Svar: Klorholdige produkter må ikke blandes med sure produkter (lav pH-verdi), pga faren for dannelse av giftig klorgass. De må heller ikke blandes med for eksempel ammoniakk/salmiakk, pga faren for dannelse av helseskadelige kloraminer. Hovedregelen er derfor, for enkelthetsskyld, at man ikke skal blande klorholdige rengjøringsmidler med andre kjemikalier.

 

6. Hvordan oppbevarer jeg Klorin?

Svar: Klorin skal, som andre rengjøringsmidler, oppbevares utilgjengelig for barn, og bør oppbevares mørkt og kjølig (ikke over normal romtemperatur).

 

7. Hvor lang holdbarhetsdato har produktene i Klorin Toalettserie?

Svar:

• Klorin Rengjøringsspray har minst 18 måneders holdbarhet

• Klorin WC-blokk har 12 måneders holdbarhet

• Klorin WC-gel har minst 12 måneders holdbarhet

Holdbarhet beskrevet over forutsetter at produktene lagres som anbefalt (se punkt over).

 

8. Blir det ikke rent med bare vann eller andre vaskemidler?

Svar: Det er mulig å få det hygienisk rent med bare vann eller andre vaskemidler, men det krever en svært grundig vask – og en absolutt ren klut som er sentrifugaltørr (dvs tatt rett ut av vaskemaskinen).